Nyhedsbrev
Historien bag Glostrup Apotek

Historien bag Glostrup Apotek

Det gule hus på Hovedvejen 101 har huset Glostrup Apotek i over 100 år, men apotekets historie går faktisk endnu længere tilbage.

Idéen om et apotek i Glostrup startede i 1859, hvor borgerne på Vestegnen skulle helt til Vesterbro for at få medicin. Men først i 1863 fik Glostrup en bevilling til et apotek.

Apoteker Hans Henrik Anton Siegumfeldt (1823-1907) åbnede landets 109. apotek d. 14. maj 1864. Dengang var adressen Hovedvejen 179. Siegumfeldt var apoteker til sin død i 1907 efter ikke mindre end 43 år på posten.

Da Glostrup i årene under Siegumfeldt var vokset betragteligt, blev det pålagt den nye apoteker Ulrich Fritz Jacob Sprechler (1858-1928), at opføre en ny apoteksbygning i det centrale Glostrup. Det resulterede i en apoteksbygning på Hovedvejen 101 – der hvor apoteket ligger i dag.
Det nye apotek blev indviet 2. oktober 1908 og husede dengang både apotek og privat beboelse. Apotekets loft blev brugt til tørring af planter.

Sprechler var apoteker i Glostrup frem til 1914, hvorefter han blev apoteker på St. Stefans apotek i København. Herefter blev apoteket overtaget af en erfaren apoteker fra Århus ved navn Christian Julius Bølling Vilstrup (1866-1935), som blev på posten til sin død.
Den næste apoteker Sophus Johannes Holm (1874-1941) nåede grundet sin tidligere død, ikke at præge apotekets historie så meget.

Det samme kan man ikke sige som Albert Georg Brofeldt (1889-1966), som i 1942 overtog bevillingen til at drive Glostrup Apotek. Hans første tiltag var en opfattende modernisering af huset som arbejdsplads. Denne modernisering gav en stor udvidelse af apotekets ekspedition, således at både personale og borgere kunne glæde sig over bedre forhold.
I 1952 kom endnu en store forandring. Her blev apoteket udvalgt til at være nattevagtsapotek. Denne forpligtelse har apoteket stadig. Det betyder, at apoteket er personligt bemandet med mindst én person hele døgnet alle årets dage.

I 1964 overtog Johannes Heinrich Faber apoteket. På dette tidspunkt var pladsforholdene under al kritik. Derfor blev privatboligen i 1965 inddraget til apoteksvirksomheden.
I 1969 kom en modernisering som gav apoteket et nyt og større laboratorium til tabletfremstilling og i 1972 åbnede en filial i det helt nye Glostrup Center. Men dette var ikke nok. Allerede i 1975 kom endnu en istandsættelse, som gav yderligere forbedringer til ekspeditionen samt et nyt indgangsparti. Faber opgav sig bevilling til at drive apotek med udgangen af 1984. 

1. januar 1985 tiltrådte apoteker Steen Mejlgaard Jensen. Han fik hermed muligheden for at drive apotek i sin barndomsby. Mejlgaard nedlagde som noget af det første filialen i centret, da forretningen ikke løb rundt. Til gengæld gik han i 1988 i gang med en endnu en omfattende modernisering af huset. Efter noget tid i midlertidige pavilloner, kunne man den 11. september 1988 indtage et nyt moderne apotek, som stadig lignede sig selv udefra. I de mere end 30 år Steen Mejlgaard var apoteker i Glostrup har apoteket altid været blandt de forreste i udviklingen af apotekssektoren fx med edb og robot.

1. februar 2016 overtog apoteker Kristian Østergaard Nielsen Glostrup Apotek, og apoteket går derfor en spændende tid i møde med ny mand bag roret.

Glostrup Apotek er stadig ét ud af blot to apoteker i landet som fortsat har produktion af lægemidler.
Derudover har apoteket også tilknyttet Glostrup Dosispak. Her pakkes medicin i engangsposer med dato og indtagelsestidspunkt. Dette benyttes særligt at ældre som får meget medicin.

 

Kilde: Glostrup Lokalhistoriske Arkiv, nr. 50, 2008

Dine oplysninger