Servicemål på Glostrup Apotek

Servicemål på Glostrup Apotek

På Glostrup Apotek arbejder vi konstant på at øge kvaliteten i vores kundeekspedition og information om lægemidler. Som et led dette arbejde har vi fastsat en række servicemål, vi ønsker at overholde.

Du kan finde vores servicemål og målopfyldelse på www.apoteket.dk

Ligeledes kan du se vores datapolitik her.

Med regelmæssige mellemrum foretager vi målinger for at sikre, at vi når vores mål. Kan vi ikke opfylde et mål opstiller vi en handlingsplan for det arbejde, der sættes i gang, så målet kan opfyldes.

Glostrup Apotek er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.

 

Vi ønsker tilfredse kunder på Glostrup apotek.

Vi har åbent alle årets dage mellem 06.00 - 24.00. 

I den almindelige åbningstid kan vi tilbyde hurtig ekspedition og optimal information. En kortere ventetid kan dog ikke altid undgås i spidsbelastede perioder. 

I vagtperioden har vi begrænset bemanding, men vi ekspederer naturligvis alle henvendelser. I vagtperioden betales et vagtgebyr på 20,65 kr., hvis der i købet ikke indgår en recept udstedt samme dag. 

Ved refusioner, specielle forespørgsler, Covid-19 antistoftests, vaccination og lignende, henviser vi til vores almindelige åbningstid. 

Vi har udbringning alle ugens dage - læs mere om udbringning her.

Har du bemærkninger til vores ekspedition, vil vi gerne høre dem, hvad enten de er positive eller negative. Send en mail til glostrup@apotekeren.dk.

 

For apotekere:

Rabatskilt til vores magistrel produktion kan du finde her.

Dette rabatskilt beskriver betingelser der skal være opfyldt for at opnå rabat ved køb af magistrelle lægemidler på Glostrup Apotek Magistrel Produktion, i henhold til § 36 i bekendtgørelse nr. 1153 af 22. oktober 2014 om reklame m.v. for lægemidler ("reklamebekendtgørelsen").