Sundhedsydelser

Sundhedsydelser

Vi tilbyder en lang række sundhedsydelser på Glostrup Apotek. Herunder blandt andet vaccination, medicinsamtaler, vejleding i korrekt inhalation, dosisdispensering, hudanalyse og rygestopkurser. Desuden kan vi i nogle tilfælde genordinere din medicin, hvis din recept er udløbet og du ikke kan få fat i din læge. Det betyder, at du kan få medicinen i den mindste pakning, så du kan klare dig, indtil du får lægen til at udskrive en ny recept - se mere her

Glostrup Apotek er vagtapotek og har åbent alle dage hele året kl. 6-24.