Medicinaffald

Medicinaffald

Du bør aflevere gammel medicin på apoteket, så sørger vi for, at det bliver destrueret forsvarligt. Medicinen bør så vidt muligt afleveres i original emballage, således at vi kan sortere det rigtigt efterfølgende. Tom emballage skal ikke nødvendigvis afleveres på apoteket, men følge den normale renovation.

Vi tager imod brugte kanyler og sprøjter, forudsat vi modtager det i godkendte egnede kanylebokse. Godkendte og egnede bokse kan købes på apoteket. Vi tager også imod gamle kviksølvstermometre, såfremt de ikke er i stykker.

På Glostrup Apotek har vi ikke en særlig beholder til batterier, så dem skal du aflevere andre steder f.eks. på genbrugsstationen.